strona główna  |  mapa serwisu

Kontakt

Zakład Budowlano-Produkcyjny WESTERBUD Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 9, 87-300 Brodnica
NIP: 874-000-48-61
REGON: 008082960
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000013803, Kapitał zakładowy 50 000 zł, wpłacony w całości
 
Westerbud sp. z o.o.
ul. Świerkowa 9
87-300 Brodnica
woj. kujawsko - pomorskie
tel. +48 56 498 32 02                                biuro@westerbud.com.pl
 
 
Zapytania ofertowe:
Dział ofertowania
tel. +48 56 498 32 02
zapytania@westerbud.com.pl
                                         
Kierownik spólki:
mgr inż.  Jan Weydmann
tel. +48 602 359 086
jweydmann@westerbud.com.pl

 

Kadry:
mgr Lucyna Lulińska
tel. +48 56 498 32 02
kadry@westerbud.com.pl
Księgowość:
mgr  Mariusz Gęsicki, Violetta Kowalska
tel. +48 56 498 32 02
ksiegowosc@westerbud.com.pl
Projektowanie:
dr inż.  Grzegorz Weydmann
tel. +48 608 632 750
grzegorz.weydmann@westerbud.com.pl
 
Kierownicy budów / Kierownicy robót:
Leon Cellmer
leoncellmer@westerbud.com.pl

 
mgr inż. Krzysztof Grygorowicz
krzysztof.grygorowicz@westerbud.com.pl
mgr inż. Karolina Górska
karolina.gorska@westerbud.com.pl
mgr inż.  Anna Rupińska-Otremba
anna.otremba@westerbud.com.pl
 
 

Wytwórnia konstrukcji stalowych:
dr inż.  Grzegorz Weydmann
tel. +48 608 632 750
grzegorz.weydmann@westerbud.com.pl

mgr inż. Paweł Florkiewicz

tel. +48 602 450 701
pawel.florkiewicz@westerbud.com.pl

inż. Grzegorz Siudek
grzegorz.siudek@westerbud.com.pl

Dział BHP:
tel. +48 56 498 32 02
bhp@westerbud.com.pl

 
Magazyn:                                                                      Usługi sprzętowe    
Jarosław Jaworski                                                           Jarosław Jaworski
tel. +48 606 813 328                                                        tel. +48 606 813 328

magazyn@westerbud.com.pl                                           sprzet@westerbud.com.pl