strona główna  |  mapa serwisu

Kontakt

Zakład Budowlano-Produkcyjny WESTERBUD Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 9, 87-300 Brodnica
NIP: 874-000-48-61
REGON: 008082960
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000013803, Kapitał zakładowy 50 000 zł, wpłacony w całości

 

Siedziba firmy:
ul. Świerkowa 9
87-300 Brodnica
woj. kujawsko - pomorskie

 

Biuro firmy:
tel.:  +48 56 498 32 02
fax.: +48 56 697 46 10

biuro@westerbud.com.pl

 

Kierownik spólki:
mgr inż.  Jan Weydmann
+48 602 359 086

jweydmann@westerbud.com.pl

 

Kadry:
mgr Lucyna Lulińska
+48 56 498 32 02
kadry@westerbud.com.pl
Księgowość:
mgr  Mariusz Gęsicki, Violetta Kowalska
+48 56 697 46 10
ksiegowosc@westerbud.com.pl
Projektowanie:
dr inż.  Grzegorz Weydmann
+48 608 632 750
grzegorzweydmann@westerbud.com.pl
Kierownicy budów / Kierownicy robót:
Leon Cellmer
+48 602 450 701

leoncellmer@westerbud.com.pl

mgr inż.  Radosław Cellmer
+48 606 248 738

radoslawcellmer@westerbud.com.pl

 
mgr inż.  Marcin Jasiński
+48 662 005 715

marcinjasinski@westerbud.com.pl
mgr inż.  Magdalena Pilińska
+48 602 646 389
magdalenapilinska@westerbud.com.pl
 

Wytwórnia konstrukcji stalowych:
dr inż.  Grzegorz Weydmann
+48 608 632 750
grzegorzweydmann@westerbud.com.pl


mgr inżKrzysztof Jasiński
+48 504 812 803
krzysztofjasinski@westerbud.com.pl

 

Organizacja produkcji / Dział BHP:
mgr inż.  Agnieszka Cellmer
+48 606 813 336

agnieszkacellmer@westerbud.com.pl

 
Magazyn / Sprzedaż betonu / Wynajem sprzętu:
Jarosław Jaworski
, Małgorzata Chojnacka
+48 606 813 328

magazyn@westerbud.com.pl